Aleksandra Wichniarek

Aleksandra Wichniarek

Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej. W marcu 2012 roku otrzymała nominację na asesora notarialnego, zaś w kwietniu 2014 roku została powołana na stanowisko notariusza.

Anna Winiarek-Dyrda

Posiada sześcioletnie doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej. W grudniu 2011 roku otrzymała nominację na asesora notarialnego, zaś w kwietniu 2014 roku została powołana na stanowisko notariusza.

W ramach prowadzonej przez nas Kancelarii

Dokonujemy wszelkich czynności notarialnych (w zakładce: czynności notarialne znajduje się ich szczegółowy zakres). Czynności te dokonywane są przez Notariuszy osobiście.

Celem naszej Kancelarii jest

Zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej, na najwyższym poziomie. Wszelkie informacje udzielane przez nas stronom czynności prawnych w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

Zakres usług świadczonych przez notariuszy w ramach naszej Kancelarii Notarialnej obejmuje:

 • sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących m.in.:
  • umowy przedwstępne,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy warunkowe,
  • umowy przeniesienia własności,
  • umowy zamiany,
  • umowy darowizny,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o podział spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • testamenty,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • umowy spółek,
  • pełnomocnictwa;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie poświadczeń, w tym w szczególności:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • wzorów podpisu
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów, w tym w szczególności protokołów zgromadzeń spółek
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Udzielamy BEZPŁATNYCH informacji dotyczącyh dokonywanych czynności notarialnych.

Gdy przemawia za tym charakter czynności bądź szczególne okoliczności dokonujemy czynności notarialnych POZA SIEDZIBĄ KANCELARII.

Po uprzednim uzgodnieniu dokonujemy czynności notarialnych POZA GODZINAMI URZĘDOWANIA KANCELARII.

Opłaty:

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 237), powiększone o należny podatek VAT.

Ostateczna wysokość taksy notarialnej zależy od umowy między Stronami czynności notarialnej a notariuszem, dlatego w celu uzyskania informacji o całkowitych kosztach planowanych przez klientów czynności, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Notariusz poza taksą notarialną zobowiązany jest pobrać a następnie przekazać:

 • do właściwego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn,
 • do właściwego Sądu opłaty sądowe.

Kancelaria Notarialna
Aleksandra Wichniarek Notariusz, Anna Winiarek-Dyrda Notariusz
Spółka Cywilna

ul. Hoża 50 lokal 30
00-682 Warszawa

domofon 30, II piętro

(budynek wyposażony jest w windę)

tel. 22 254 03 54
tel./fax 22 126 43 26

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach OD 9.00 DO 17.00. Uprzejmie informujemy, że ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA CZYNNOŚCI POZA GODZINAMI URZĘDOWANIA KANCELARII a także W DNI WOLNE OD PRACY, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Ponadto, gdy przemawia za tym charakter czynności bądź szczególne okoliczności, MOŻLIWE JEST DOKONANIE CZYNNOŚCI POZA SIEDZIBĄ KANCELARII.

Do Kancelarii można dojechać:

metrem: stacja metra Centrum lub stacja metra Politechnika
tramwajem: 4, 15, 18, 35 (przystanek Hoża)
autobusem: 131 (przystanek Hoża)